Apărută sub condeiul fondatorului, dl. prof. Eugen Moga, această revistă își propune să reflecte o stare de suflet care să păstreze memoria locurilor încărcate de istorie și pitoresc, să păstreze în conștiința colectivă obiceiurile și modul de viață al unei comunități despre care descoperim urmele trecerii peste tot, în preajma și inima brașovenilor, începând din vremuri în care începea scrierea istoriei.        

        Publicația noastră este darul pe care vi-l facem și prin care, cu răbdare, ne veți cunoaște așa cum suntem de la începuturi.

Infiintare

 


 ANUNȚ  IMPORTANT

      Conform sentinței civile pronunțate țn ședința camerei de consiliu a Judecătoriei Brașov din 14 octombrie 2015, se dispune înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor a noului Consiliu Director al Asociației Scheii Brașovului format astfel:

1. Președinte                 - Mircea Bodean;

2. Primvicepreședinte  - Eugen Moga;

3. Vicepreședinți           - Mioara Iacob;

                                        - Florin Filipescu;

                                        - Iosiv Iepure.

     Secretariat: Ovidia Alecse

Adresa Asociației va fi din acest moment în Brașov, Egalității 35.

        Ședința adunării generale din 19.12.2014 în care au avut loc prezentele alegeri, a fost contestată de un grup de membrii care au reușit să blocheze astfel întreaga activitate a asociației pe timp de aproape un an.

          Ne vom relua activitatea cu termen imediat prin programarea unei adunări generale a cărei dată și ordine de zi vă va fi anunțată detaliat și care va cuprinde două mari părți:

1. Aducerea ASB în stare normală de activitate prin analiza și reducerea problemelor create prin acțiunea celor câțiva membrii;

2. Creionarea programului de activități pentru perioada următoare și implicarea fiecărui membru, după posibilități și dorință, în aceste acțiuni.


 
Astăzi vă propunem:


 Deoarece încă mai sunt persoane nefamiliarizate cu navigarea pe Internet, facem următoarele lămuriri: 

 - Pentru vizionarea paginilor propuse dați click pe titluri. Textele subliniate sunt și căi de acces pentru pagini ale site-ului.

Tezaurul din Șcheii Brașovului - pledoarie pentru continuitate, în patru părți, articol apărut acum 10 ani în revista „As” sub semnătura lui Horia Turcanu

Un link interesant privitor la existența dacilor „între chietri” pe care insist să-l vizitați!

Drumul Troițelor  

       La Crucea din Cutun, cea mai veche troiță din Brașov (1292), s-a găsit un document pe care era scris cu litere chirilice un text impresionant, pornim la drum cu acest îndemn:

     „Cel ce va răzbi cu osârdie, cu trup primenit și suflet curat să purceadă la sfintele cruci din preajma Brașovului, păzitoare a sfintei credințe şi cu evlavie să aducă rugă Domnului, fi-va de foc, de sabie, de boală, de pierzanie și de duhul cel rău ferit. Proslăvit fie Domnul Dumnezeul nostru”.
    Acest înscris pare să fie certificatul de naștere al acestui obicei aproape pierdut în negura vremii și pe care căutăm să îl reînviem. Este o bună ocazie pentru cultură și mișcare în aer liber.

Andrei Bârseanu - Un incitant articol trimis de Dl. Prof. ec. Miklos Levente de la Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu”- Braşov

Pe Tocile - un articol care descoperă o mică parte din istoria acestei străzi.

Balada Scheiului - o interesantă prezentare în versuri a locului, istoriei și oamenilor făcută de un cunoscut rapsod local: Ionel Catană