Dreptul de autor

      Întregul conținut al paginilor „Intre Chietri” – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea „ASOCIAȚIEI SCHEII BRAȘOVULUI” și a colaboratorilor și este apărat de Legea dreptului de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Prelucrarea, folosirea sau copierea fără acordul scris  a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Accesul la informațiile de pe site

      „ASOCIAȚIEI SCHEII BRAȘOVULUI” garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site-ul „Intre Chietri” și nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor sale, fără acordul prealabil, scris al acesteia.

Limitarea responsabilității pentru comentariile utilizatorilor

      „ASOCIAȚIA SCHEII BRAȘOVULUI” nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată să plătească vreun fel de despăgubiri pentru orice formă de daună produsă prin astfel de comentarii sau comunicări. În cazul trimiterii unor materiale și/ sau documente, se consideră că utilizatorul conferă „ASOCIAȚIEI SCHEII BRAȘOVULUI” și colaboratorilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a le folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a le distribui oriunde în lume, prin orice mijloc.

Limitarea responsabilității pentru linkuri către alte site-uri, server, browser

      Site-ul „Intre Chietri” este găzduit de serverele unei terțe firme. „ASOCIAȚIA SCHEII BRAȘOVULUI” nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări. „ASOCIAȚIA SCHEII BRAȘOVULUI” nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului „Intre Chietri”.