Drumul Troițelor - ediția 2014

        Ca în fiecare an, se organizează și acum acțiunea „Traseul Troițelor”. Cunoscută și sub denumirea locului ca „Drumul Crucilor”, anul acesta acțiunea va avea loc în perioada 19-24 mai 2014.

      Pentru ca să vă faceți o idee cât mai exactă asupra acestei acțiuni și pentru că un drum care să cuprindă toate troițele din Schei ar fi destul de greu de realizat, sunt propuse următoarele variante pe care vi le punem la dispoziție și pe care le puteți vizualiza și descărca mai jos. 

       Hărțile sunt întocmite de către domnul arhitect Gruia Hilohi, căruia îi mulțumim și pe această cale. 

Reproducerea și utilizarea acestor hărți nu este permisă fără acordul scris al Asociației „Șcheii Brașovului”

Traseul 1 - Roșu
„Traseul Sudic”
Traseul 2 - Portocaliu
„Traseul Central”
Traseul 3 - Verde
„Traseul Nordic”
Traseul 4 - Albastru
„Traseul morilor”
       

       Se disting patru trasee din care trei sunt cele dedicate vizitării troițelor, iar al patrulea este dedicat vechilor mori de apă. Deoarece traseul morilor este aproape suprapus cu traseul portocaliu, acestea vor fi suprapuse într-un singul drum. Am ajuns la concluzia că ar fi destul de greu să se facă toate drumurile într-o zi, așa că sugerăm alegerea unui singur drum. De aceea vă invităm la dialog pentru ca împreună cu dumneavoastră să alegem unul din trasee. În drumul nostru vom întâlni și alte obiective de interes istoric și local pe care nu vom ezita să vi le facem cunoscute.

        Pentru înscrieri sau propuneri puteți lua legătura cu organizatorul, dl. Eugen Moga la numărul de telefon de la pagina „Contact”, sau puteți vota traseul pe care îl doriți în secțiunea din stânga-jos, iar înscrierea să o faceți direct printr-un mesaj lăsat la pagina „Contact”. Participarea este liberă, fiecare asigurându-și toate cele necesare pentru drum cum crede de cuviință.

     Pentru o mai ușoară înțelegere urmează câte o descriere a acestora:

 A) Traseul 1 ROSU - Traseul sudic

Este un traseu relativ ușor care are totuși o diferență de nivel în partea spre fostul loc de amplasare al „Crucii din  Cutun”

Troița Căpitanului Ilie Birt (1738, 1762, 1780; Piaţa Unirii, Monument istoric BV-IV- m-B-11903)
Biserica Sfântul Nicolae (1512, 1740; Piața Unirii nr. 2, Monument istoric BV-II-m-A-11589.01)
Muzeul Prima Şcoală Românească (1495, 1761; Piaţa Unirii nr. 2, Monument istoric BV-II-m-A-11589.02)
Casa Nicolae Ciurcu (Str. Prundului nr. 57, Monument istoric BV-II-m-B-11534)
Casa Nicolae Teclu (Str. Prundului nr. 41, Monument Istoric BV-II-m-B-11533)
Str. Prundului nr. 25 (Monument istoric BV-II-m-B-11532)
Str. Prundului nr. 19 (Monument istoric BV-II-m-B-11531) ? (Casa pictorului Mişu Pop)
Str. Prundului nr. 4 (Casa poetului Ştefan Octavian Iosif, Monument istoric BV-IV-m-B-11900)
Colegiul Naţional Andrei Șaguna (1851; Şirul Andrei Șaguna nr. 1,  Monument istoric BV-II-m-A-11587)
Str. Prundului nr. 5  (Casa Dr. Șerban Oprișescu, arhitectură neoromânească anii 1920)
Biserica Evanghelică Obervorstadt (1790-1793; str. Prundului nr. 3, Monument istoric BV-II-m-A-11530.01)
Poarta Ecaterinei => Poarta Șchei și zidul cetății Brașovului (Ansamblul Latura s-v, Monument istoric BV-II-m-A-11294.01)
Cimitirul Eroilor din I-ul război mondial => Cimitirul Bisericii Cuvioasa Parascheva–Groaveri (str. Dr. Ghe. Baiulescu 16)
Belvedere spre „Cetate” => [B1] Belvedere Cutun (str. Petöfi)
[T2] Crucea de pe str. Curcanilor/Crucea de la Hirodă (1861; str. Curcanilor nr. 29, Monument istoric BV-IV- m-B-11880)
[T3] Crucea lui Colacea (1856; intersecție str. Harghita cu str. Podragu)
[T4] Crucea I.D. Bucă/Crucea lui Bucă (1924; intersecție str. Harghita cu str. Costiței)
[T5] Crucea de la Știm/Crucea din Grui (1781, 1871; str. Curcanilor nr. 36, Monument istoric BV-IV- m-B-11881)
[T6] Crucea Mușicoiului (1671, 1902; str. Curcanilor, dealul Gorița, Monument istoric BV-IV-m-B-11878)
[B2] Belvedere deasupra Crucii Muşicoiului => Belvedere de sub Goriţa => traseu montan => Fântânița Popii
[T7] Crucea Dreptății => Belvedere de sub Crucea Dreptăţii => str. Fântâniței =>
[T8] Crucea de pe strada Perșani (1969; str. Perșani nr. 2, intersecţie cu str. Fântâniței) => str. Fântâniței
[T9] Crucea lui Bobiț (1983; str. Fântâniței nr. 27)
[T10] Crucea de stejar (1883; str. Fântâniței nr. 13) => Str. Pajiștei
[T11] Crucea din Pajiște (1788, 1887; str. Pajiștei nr. 54, Monument istoric BV-IV-m-B-11899)
[T12] Crucea din zid (intersecție str. Fântâniței nr. 1 cu str. Pajiștei nr. 46)
[T13] Crucea din Pajiște/Crucea de pe Ulicioara Benghii (1887; str. Pajiștei 22, int. str. Pajiștei cu str. Neajlov)
[T14] Crucea de pe strada Junilor (1929; str. Junilor nr. 8, intersecție cu str. Gheorghe Sion) Str. Junilor
[B3]  Belvedere Str. Coastei => Piața Unirii
Casa Barac (sec. XVIII; Piața Unirii nr. 3, Monument istoric BV-II-m-B-11590)
Casa Ciurculeț (1699; Piața Unirii nr. 4, Monument istoric BV-II-m-A-11591)
 
 B) Traseul 2 PORTOCALIU - Traseul central

Este un traseu ușor, destul de lung, fără diferențe de nivel importante - cuprinde și Traseul morilor

[T1] Crucea din Prund/Troița Căpitanului Ilie Birț (1738, 1762,1780; Piața Unirii, Monument istoric BV-IV-m-B-11903)
Monumentul Eroilor Reîntregirii Neamului => Str. Vasile Saftu
Casă (1753; Str. Vasile Saftu nr. 3-5, Monument istoric BV-II-m-B-11553)
[T2] Crucea de la Pernea (sec. XVIII; str. Democrației nr. 6, Monument istoric BV-IV-m-B-11864)
Casa cu sfinți (1766, 1799; str. Vasile Saftu nr. 15, Monument istoric BV-II-m-A-11554) =>
Casă și poartă (1800-1850, Str. Vasile Saftu nr. 27,  Monument Istoric: BV-II-m-B-11555)
[T3] Crucea de la Zavici (1792, Str. Vasile Saftu nr. 41)  => Str. Valea Tei
[B1] Belvedere/Popas – izvor Valea Tei => Belvedere din Grădina lui Țimăn  => Str. După Grădini
[T4] La ăle Două Cruci/Crucea Junilor Albiori (1896; str. După Grădini)
[T5] Crucea a’ dintâi (lângă gard)  => [B2]  Belvedere – panoramă dinspre strada După Grădini
[T6] Crucea Bătușarilor (1942; str. După Grădini la int. cu str. Podul Crețului, în ,,Capu satului’’) => str. Podul Crețului
[T7] Crucea de pe Podul Crețului/Crucea Chircioicului (1796; str. Podul Crețului nr. 31)
[T8] Crucea de lemn de pe Podul Crețului/Crucea de la Antonescu (1702; Str. Podul Crețului 10, în curtea proprietarului)
Str. Învățătorilor => Popas Fântâna Sfânta Treime
[T9] Crucea din Variște/Troița Junilor Tineri  (1816, 1884, 1924; str. Învățătorilor, Monument istoric BV-IV-m-B-11863)
[T10] Crucea Vâlcelu (1855; str. Vasile Saftu nr. 54)
[T11] Ansamblu Biserica Sfânta Treime (1824-1825; str. Vasile Saftu nr. 57, Monument istoric BV-II-m-B-11557.01) cu Căminul de bătrâni  (Monument istoric BV-II-m-B-11557.02), Cruce la intrare, Mausoleul Eroilor din 1918 și Casa parohială (1781; Monument istoric BV-II-m-B-11558) => str. Vasile Saftu
[T12] Crucea nouă de la Arsenie Stinghe (str. Vasile Saftu) => str. Pe Tocile
[T13] Crucea Căpitanului/Troiţa căpitanului Ilie Birt (1748, 1901; str. Căp. I. Birt 34, Monument istoric BV-IV-m-A-11873)
Casă cu poartă (str. Pe Tocile 26) => Casa Grid (str. Pe Tocile 2)
 

C) Traseul 3 VERDE - Traseul nordic

Este cel mai dificil traseu, având în vedere repetate urcușuri și coborâșuri cu diferențe de nivel apreciabile.

[T1] Crucea din Prund/Troița Căpitanului Ilie Birț (1738, 1762,1780; Piața Unirii, Monument istoric BV-IV-m-B-11903)
Conacul Brâncoveanu/Prinzhaus (1800; str. Const. Brâncoveanu nr. 46, Monument istoric BV-II-m-B-11382) 
[T2] Crucea de pe strada După Iniște (1919; str. După Iniște 21, int. cu str. Colțul Putinarilor) => Str. Colțul Putinarilor
[T3] Crucea de pe Colțul Putinarilor/Crucea lui Cațanaș (1901; str. Colțul Putinarilor 6) => Calea Vacilor
[B1] Belvedere – locul Crucii Căii Babei => Belvedere din Coasta Vacilor => Str. Stejerișului
[B2] Ansamblu zone belvedere cu parcare => traversare șoseaua spre Poiana Brașov => Poiana La Pietriș
[T4] Crucea de La Pietriș/Crucea Junilor Roșiori sau ,,Crucea lui Furnică’’ (1931) => traversare șoseaua spre Poiana Brașov traseu montan pe poteca spre Coasta Prundului
[B3] Popas – ,,La cururi’’
[T5] Crucea de pe Coasta Prundului/Crucea Junilor Tineri (1713) => Belvedere din Coasta Prundului => Belvedere din Podul lui Grid => Suişuri pitoreşti din Cacova
[T6] Crucea de la Șargu (1887; str. General Traian Moșoiu nr. 46, Monument istoric BV-IV-m-B-11897)
[T7] Crucea de pe Cacova (1972, sec. XVIII, XIX; str. General Traian Moșoiu 22, Monument istoric BV-IV-m-B-11896)
locul ,,Malul Ciurcului’’ (str.Piatra Mare; capătul Străzii C. Brâncoveanu)
[T8] Crucea de fier (Str. C. Brâncoveanu nr. 51B) => Strada Constantin Brâncoveanu  => Piața Unirii  
 

Drumul Troițelor în imagini - ediția 2013

 
Biserica din Groaveri  

     Drumul Troițelor

       Să porneşti de la biserica de la Groaveri şi să urci şerpuit pe coastele-i domoale. Doar acest periplu rânduit într-o paşnică zi de duminică şi ar fi suficient pentru a tenta, deopotrivă, pe locuitorii Şcheiului, cei ce cunosc cu de-amănuntul fiecare potecă şi înşiruire de case, dar şi pe cei care vieţuiesc în alte cartiere şi care au nevoie de o chemare anume pentru a purcede într-o călătorie cu popasuri de suflet, întru cunoaşterea celui mai pitoresc, adevărat, curat, tradiţional, evocator, frământat, istoric dintre cartierele Braşovului. 

Strada Curcanilor            Eugen Moga i-a adunat pe toţi aceştia, cunoscându-le aşteptările. I-a adăugat şi pe cei veniţi în ospeţie la munte sau la prieteni şi rude la un sfârşit incert de mai. A vrut să le arate o comoară de care s-a ataşat cu toată fiinţa şi care adună toată patima de frumos şi de credinţă, de patriotism şi de speranţă a şcheianului din vechime. Adică i-a condus pe toţi cei care i-au primit chemarea, peste 30 la număr, de toate vârstele, prin dreptul celor mai cunoscute dintre troiţele Şcheiului, cu povestea lor, cu profilul lor şi cu rolul lor în comunitate.
Crucea de pe strada Curcanilor
Cruce de pe strada Curcanilor 
 
          Şi a fost o duminică cu natura răzvrătită, pendulând între rafale năvalnice de ploaie, când cei nepregătiţi s-au trezit în dificultate, şi soarele care triumfa la răstimpuri. Acum s-a recunoscut rolul aproapelui, chiar dacă mai puţin ştiut, care a încercat, într-o solidaritate de inedită comunitate de interese, să-şi ajute tovarăşul aflat în dificultate, oferindu-i ba o pelerină scoasă dintr-un ungher tainic al genţii, ba o umbrelă salvatoare. Grupul s-a întins pe zeci de metri, după ritmul în care păşea fiecare şi după putinţă, dar se aduna la răstimpuri pentru a asculta povestea fiecărei troiţe la care paşii grăbiţi îi duceau pe toţi cu mirarea sau cu satisfacţia de a afla unghiuri noi din care să poată fi privit oraşul, inedite înşiruri şi vecinătăţi de uliţi şi edificii sau certitudinea unor locuri în care unii reveneau cu plăcere şi cu neştearsă aducere-aminte.
Crucea de la Știm
Crucea de la Știm  
          Pe stânga, la troiţa Dreptăţii, jinduind să ajungă, cu altă ocazie, până la oaza de linişte şi reflecţie de la Fântâniţa Popii, trecând prin grădina lui Ţimăn şi pe la crucea Muşicoiului, călătorii, adunaţi în jurul ghidului, şi-au reamintit de ei înşişi, de copilărie, de întâmplări de neşters, de culoarea locului. S-a adăugat gestul de omenie şi evocare a Marianei şi a lui Florin Filipescu, urmaşul familiei Orghidan, care au deschis cu generozitate poarta casei lor de lângă Seminarul Teologic, pentru a le arăta drumeţilor o întreaga colecţie de obiecte vechi, de fotografii şi însemne istorice.
La ăle două Cruci
La ăle două cruci  
Crucea Mușicoiului
Crucea Mușicoiului
Crucea Chircioicului 
Crucea Chircioicului
Crucea de pe Coasta Prundului 
Crucea de pe
Coasta Prundului
Crucea de pe Podul Crețului 
Crucea de pe
Podul Crețului
 
Gradina lui Timan 
În fundal,
Biserica Sf.Treime
          Astfel ne-am reîntâlnit cu prieteni, cu locuri dragi, cu amintiri şi speranţe, cu noi înşine. Atât de important devine un asemenea moment într-un veac care ne înstrăinează. Pentru nevoia de a păstra autenticul şi semnul identitae al spaţiului în care vieţuim.

         Prea plecată mulţumită pentru idee, pentru energie şi bunăvoinţă, pentru prilejul de a fi din nou cei adevăraţi, cei de odinioară, cei cucernici, păstrători de rânduieli şi iubitori de ţară, pentru mândria de a ne recunoaşte şcheieni şi pentru siguranţa că aceste clipe se vor repeta întru folosul tuturor.

 Cu siguranţă vom fi din ce în ce mai mulţi la chemarea surlei.

Text: Adrian Munteanu                                                                                                                                       Înapoi

 

Momentan accesul la aceste date este blocat datorită unor probleme de încălcare a drepturilor de autor din partea Agenției Metropolitane Brașov care a utilizat aceste informații fără aprobarea autorilor.

 

 

Informație plagiată de către Agenția Metropolitană Brașov