Oameni obișnuiți din Scheii Brașovului, mai mult sau mai puțin familiarizați cu arta, dar iubitori de frumos, oameni care, poate, au ceva de spus...

Câteva poezii scrise de Mircea Bodean:

Înfruntare
 
Drumeț fără drum, cu gândul smintit,
Pășești peste deal fără scop, obosit,
Scoți lupii afară din dulci vizuini,
Lăsându-i să treacă prin lume străini,
                       Prin lume să tacă.
 
Trăiești și te-admiri prin trofeul vânat,
Prin sângele scurs dintr-un trup despicat,
Lăsând iarba seacă de lacrimi și pas,
Stârpești căprioare din tot ce-a rămas,
                       Și totu-i o joacă.
 
Zăpada e rece și umbrele-s reci,
Ți-e rece privirea drumeț care treci,
Gâtlej vertical te cheamă prelung,
Prin stelele reci, reci suflete plâng,
                       Când lupii provoacă.
 
Privește-l în ochi călătorule orb,
El vede în tine doar sufletul morb
Și urlă din suflet căci nu va mai ști
Plăceri amintite de colții gălbii,
                       Atunci când atacă.
     
                     
Leagăn în cer
 
De dincolo de grijile mărunte,
Din norii încălziți încet de soare
Îmi picură un vânt ușor pe frunte,
Iar ochii mi se umplu de răcoare,
 
În piept îmi bate muntele din zare
Și inima mi-e singură pe munte.
 
Clipesc și întâlnesc în depărtare
Pe omul singur, care singur zboară,
Vis legănat, o rugă suitoare
Ținută-n cer de-o aripă ușoară.
 
Se leagănă rotind și urcă iară
În suflul cald al muntelui din zare.
 
Îl simt aici, iar eu mă simt departe,
Privesc în jos, cu mine stă pământul,
Un leagăn din mătase îmi desparte
Un gând al meu, cu tine-n două gândul.
 
Privesc cum dormi și mă ridică vântul
Ce muntele din zare îl împarte.
 
Sunt omul care zboară, zboară singur,
Un braț de nor mă mângâie orbește
Trăgându-mă-n înfioratul negur...
Cel care mă privea, nu mai privește.
 
Aud doar muntele cum îmi vorbește
Pierdut în zare, pe pământ, nesigur.
 Îngeri din cenușă
                        pentru Alexandra
 
Născut ești copile în ceas neștiut,
Cu trupul diform dar cu spiritul tot,
Mă arzi cu privirea, mă apăr cum pot,
Ești flacără vie, ești foc absolut.
 
Spre viață îți duci neputința din trup,
Răsplată nu vrei, nici pedeapsă să fii,
Nici milă să ceri, nici să plângi nu vei ști,
Puterea, adâncul, din tine erup.
 
Prin lacrimi pierdute privesc și ascult
Și simt mai apoi cum spre mine se-ntind,
Tentacule calde ce doruri aprind,
Stârnind sentimente uitate demult.
 
E muzica vie din pas chinuit,
E lupta cu viața, efortul cel sfânt
Ce pruncu-l închină aici, pe pământ
Și jalea mă umple, căci eu sunt ferit.
 
Pe față m-adie și-n pieptul meu stâng
O caldă cenușă mă scaldă cu foc,
Din brațe, copile-ți cresc aripi în loc;
Pe fruntea-ți de înger te mângâi și plâng...
Admetus
 
Fragmente de șoapte cu noaptea coboară,
Pe dealuri spărgându-se-n stele mărunte
Și mintea dormindă le cerne-ntr-o doară
Prin oarba fereastră, în foamea din frunte.
 
E ceasul când ochiul spre sine se-ntoarce
Ferit de strânsori și de fatuitate,
Privind către sorții divinelor parce,
Când paingi mă leagă de vise uitate.
 
Mă-ntîmpină Clotho torcându-mă-n fire,
Lachesis – prea repede – gându-mi adună,
Din neguri Atropos, cu ața subțire
Ce viața-mi măsoară, mă prinde de mână.
 
Prin trupul meu mișcă astralele zâne
Trăind fără viață și fără plăcere,
Le simt mușcătura cum rupe din mine,
Te simt și pe tine când plângi în tăcere.
 
Alcesis, iubito, cu vin le îmbată,
Dar lasăm-acolo, de-acolo iubesc,
În dansul lor rece n-or ști niciodată:
Da, moartea învinge, dar mort, te trăiesc!

 

Străjerul
 
Falangele din umbră mă mângâie ușor.
Trezit din somn sub salcia bătrână,
din iarbă simt în nări mirosuri de răzor,
odoruri mă cuprind din strâmba ei tulpină.
 
Un cuc se curmă, mascând perfid destin
ce-atinge orbește prea muritoare chipuri,
reiterând ca umbra să mă petreacă lin
cu țipătul ei, de nelipsit, alături.
 
O mare bucurie și tânguire mare
auzul îmi pătrunde și mă pătrund în trup
fiori ce se înalță și-apoi se pierd în zare,
în suflet se topesc și zările se rup.
 
Mă cheamă din înalturi, accept la rândul meu:
e șoimul. Soț își cată priviri să ia la drum,
parte a îmbrățișării pământului ca zeu.
Sub aripi fericirea-i sub pavăză acum.
 
În ochi mi se topește imaginea încet,
cum zboru-i pleacă în rugăciuni slăvit,
lăsându-mi moștenire o liniște de-ascet.
Nu mai ascult sorocul de cuc înșiruit.
 
mai - august 2014
                
Toamnă târzie
 
E vreme de nori,
răcoare și ceață.
    Mă ia cu fiori.
 
O pudră de ploi
mă udă pe față
    și calc în noroi.
 
Prin frunze uscate
se-amestecă vântul.
    Îmi trece prin spate.
 
Privesc peste vreme:
adoarme pământul,
    iar gândul se teme.
 
O cută se-apasă
pe chipul iubitei
    atât de frumoasă,
 
Cu rece sfială
vin norii ursitei
    cu o fulguială.
 
 noiembrie 2013

 

Poveste de la tata
 
În Palatul Cu Armure, care stăpânește marea
Și, prin străluciri trufașe, munții care-astupă zarea,
Cel Ce-i Mare Peste Toate pentru sine a chemat
Pe Omul Cu Priviri Furișe și pe Tristul Cocoșat.
„Aplecați urechea bine căci nu-mi place să spun iară:
 
Ieri zărit-am o copilă când priveam din turn afară.
Mărunțică și mirată - abia-n lume s-a întrupat –
Răspândind în jur puterea pruncului nevinovat.
Am simțit lumină caldă ce cu ochii nu vedeai,
Fluturi se-ncălzeau în raze-i ca un delicat alai,
Mângâiată de adiere ce pe tâmplă abia se pune,
Dăruită cu-o privire deschisă ca o genune.
 
Am simțit că-mi intră-n suflet aer mult, curat și pur
Ce părea să fie cheia timpului fără contur.
Imboldit s-o iau în brațe, dar speriat că o fărâm,
Frica m-a oprit. Pe mine!... Care munți pot să dărâm!
 
Îngrozit de slăbiciune și de monștrii ce-i sloboade,
De hulpavii care-n juru-mi stau ca pomii fără roade
Și așteaptă un semn de-acuma Cruntul să se limpezească,
Să mă piardă și să împartă moștenirea pământească...
În vârtejul fără noimă care, negru, m-a cuprins,
Am simțit o undă caldă ce privirea mi-a surprins;
N-am știut în prima clipă de ce îmi dispar fiorii:
Fața îi zâmbea spre mine, îi zâmbeau și ochișorii!
 
Spuneți voi, sfetnici năimiți, pricepuți vă știe-o lume,
Vreau copilu-n preajma mea. Spuneți, cum s-o fac anume?
Vreau să-mi dea ce nu am încă și ce sufletul se roagă,
Să îmi ostoiască viața, să am liniște și vlagă...”
 
Omul Cel Șiret se trase mai la umbră și fereală
Și rostește vorbe multe despre lege și tocmeală,
Despre cum pot fi părinții înrobiți și ea luată
Și cum legea e cântată pe mai multe voci odată.
„Lucrurile se rezolvă într-un fel, să ne convină,
Dacă știm să facem plată peste ultima centimă.”
 
Înțeleptul Cel Diform a gândit mult înainte
Să rostească, cumpănite, și el câteva cuvinte:
„Fericit ești tu, Mărite, viața te-a cadorisit
Cu o mare de putere și-un imperiu de granit.
Dar mai mult, Domnul – Milosul - ți-a trimis fără a cere
Ce nu ai putea obține nici cu bani, nici cu putere,
Nici cu legile-ncurcate de limbă de avocat:
Din lumina copiliței, zâmbetul nevinovat.”
 
Cel Puternic Peste Toate a tăcut, s-a-ntors în loc,
A simțit în ochi tristețea cum îl arde ca un foc
Și apoi, o mulțumire. La poruncă a renunțat,
Însă firea lui tocită, nu știu dacă s-a schimbat.
 
2010
 Viteaz, ostașul
 
Pe o băncuță, căutându-și anii
Înmiresmați de toamna ruginită,
Cu gândul zăbovit printre decenii,
Stătea ostașul cu tâmpla rănită.
 
Privirea-și pierde deslușind istorii
Trăite-n lupte ce i-au fost sortite,
Cu jale și-a răpus urmăritorii
Ostașul brav cu brațele rănite.
 
Scut viu, un suflet stavilă durerii,
Își amintea de marșuri nesfârșite,
De frigul crunt, de spaime și mizerii,
Ostașul cu picioarele rănite.
 
A mai murit puțin cu fiecare
Frate căzut pe câmpul pustiit,
Sunt toți cu el și le cere iertare,
Ostașul trist cu pântece rănit.
 
Nu-l știe nimeni, un bătrân prin parcuri,
Cu ochi senini și fața liniștită,
Îndură umilințe și batjocuri,
Ostașul blând cu inima rănită.